Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stadig rekrutteringsudfordringer i visse brancher under coronakrisen

18-12-2020

En undersøgelse for december 2020 beskriver udviklingen i omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark under coronakrisen.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation efter coronakrisen, der brød ud i marts 2020.

Undersøgelsens resultater:

Antallet af forgæves rekrutteringer er i december 2020 opgjort til 47.300 (målt over det seneste halvår). I september 2020 var antallet af forgæves rekrutteringer 46.870, i juni 48.180 og i marts 65.250 forgæves rekrutteringer.

  • De forgæves rekrutteringer svarer til 19,5 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg (den forgæves rekrutteringsrate målt over det seneste halvår). Den forgæves rekrutteringsrate var i september 2020 17,3 pct., i juni 18,1 pct. og i marts 20,2 pct., jf. figur 1.
  • Det generelle billede er, at presset på arbejdsmarkedet er lettet ift. situationen før corona-krisen, men også, at det fortsat er rekrutteringsudfordringer i visse brancher. Den forgæves rekrutteringsrate var således i december 2020 størst i brancherne Bygge og Anlæg (36 pct.), Hotel og restauration (26 pct.) og Transport (25 pct.).
  • 8 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg i december-opgørelsen endte med, at stillingen ikke blev besat. I 11,5 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev udfaldet, at stillingen blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer (substitution). De resterende 80,5 pct. af rekrutteringsforsøgene var succesfulde. I september 2020 var forholdet 7 pct. og 10 pct.
  • I forhold til før-corona-situationen (marts 2020) er faldet i antal, samt faldet i den forgæves rekrutteringsrate, relativt størst i Østjylland og i Hovedstadsområdet. Faldet er især drevet af færre rekrutteringsproblemer inden for kultur og fritid, information og kommunikation samt hoteller og restauranter.
  • I Sydjylland er rekrutteringsudfordringerne i samme periode derimod steget, hvilket især er drevet af rekrutteringsudfordringer inden for transport og industri.

Rekrutteringssurvey, december 2020 (pdf) (nyt vindue)

Information om metoden