Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tre midlertidige syge- og barselsdagpengeordninger er forlænget

23-12-2020

Tre midlertidige ordninger, som styrker retten til sygedagpenge og barselsdagpenge ved fravær på grund af covid-19 er forlænget til 31. marts 2021.

Folketing har den 22. december vedtaget et lovforslag, der forlænger tre midlertidige covid-19 ordninger, der ellers ville udløbe ved årsskiftet. Følgende ordninger er forlænget til og med den 31. marts 2021:

  • Sygedagpenge til lønmodtagere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, herunder lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko.
  • Udvidet ret til refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens første fraværsdag når medarbejderen er smittet eller antaget smittet med covid-19. Udvidet sygedagpenge til selvstændige, der er smittet eller antaget smittet med covid-19.
  • Barselsdagpenge til forældre med børn, der hjemsendes pga. covid-19 og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter forældre til børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet.

Samlet forventes forlængelsen af ordningerne at koste omkring 500 millioner kroner.

Det vedtagne lovforslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven på Folketinges hjemmeside (pdf) (nyt vindue)