Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udmøntning af dele af opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020 og initiativer fra Aftale om stimuli og grøn genopretning

21-12-2020

Følgende træder i kraft den 1. januar 2021

Opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020

Folketinget har den 17. december 2020 vedtaget lovforslag L 79, der udmønter de dele af opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020, som skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Det vedtagene lovforslag: L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Loven træder i kraft den 1. januar 2021 og offentliggøres på retsinformation.

Med loven styrkes og forenkles indgangen til korte erhvervsrettede kurser ved bl.a. at udvide målgruppen, der kan få tilbud om kurser inden for den regionale uddannelsespulje, og ved at der inden for puljen kan gives tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af personer i målgruppen, som har mindst 6 måneders forudgående ledighed. Derudover sammenlægges en række eksisterende puljer under den regionale uddannelsespulje.

Loven indeholder endvidere en række ændringer, tilretninger og præciseringer i reglerne på beskæftigelsesområdet, som ikke har baggrund i aftalerne.

Initiativer fra Aftale om stimuli og grøn genopretning

Med Aftale om stimuli og grøn genopretning fra den 6. december 2020 er der aftalt en række initiativer på beskæftigelsesområdet, som skal styrke opkvalificeringsindsatsen for ledige og hjælpe virksomheder i hårdt ramte erhverv og områder i 2021.

Det gælder initiativer om:

  • Udvidelse af positivlisten til den lovbundne ordningen med 110 pct. dagpenge til uddannelsesløft inden for mangelområder, som i 2021 udvides med SOSU-assistentuddannelsen samt uddannelser, der understøtter grøn omstilling.
  • Forsøg med ret til et kort erhvervsrettet kursus inden for den regionale uddannelsespulje og forsøg med jobrotation i 2021.
  • Ny varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i corona-ramte erhverv.

De nye ændringer fra 2021 er nærmere beskrevet i STAR’s orienteringsskrivelse fra 21. december 2020, hvor den udvidede positivliste er vedlagt. STAR udsender dog snarest et særskilt orienteringsbrev om indholdet af den nye varslingspulje.

Orientering af 21. december 2020 om love og bekendtgørelser, der udmønter de sidste dele af opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020 samt initiativer fra Aftale om stimuli og grøn genopretning mv. (pdf) (nyt vindue)

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder