Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udvidelse af COVID-19-retningslinjer til hele landet og yderligere restriktioner for beskæftigelsesindsatsen

17-12-2020

De beskæftigelsesrettede COVID-19 restriktioner for 69 kommuner udvides til hele landet, og yderligere restriktioner er undervejs.

Regeringen har udmeldt, at de tiltag, som har været gældende i 69 kommuner, udvides til hele landet. STAR har i dag udsendt brev til kommuner, jobcentre og a-kasser om, at tiltagenes betydning for beskæftigelsesindsatsen, som er fremgået af styrelsens breve af 8. og 10. december, også udvides til at gælde for hele landet. 

Det fremgår ligeledes af brevet, at der forventes yderligere restriktioner for så vidt angår virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats efter kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ”øvrig vejledning og opkvalificering” efter lovens § 91. Bekendtgørelse herom forventes udstedt snarest.

Brev af 17. december 2020 om udvidelse af COVID-19-tiltagene fra 9. december til hele landet samt nye skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Brev af 8. december 2020 om nye og forlængede COVID-19 tiltag for hhv. 38 storbyer/sjællandske kommuner samt forlængelse af gældende tiltag for hele landet (pdf) (nyt vindue)