Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udvidet ret til sorgorlov for forældre, der mister et barn under 18 år

17-12-2020

Fra 1. januar 2021 får forældre, der mister et barn under 18 år, ret til udvidet sorgorlov i 26 uger. Det har et enigt Folketing vedtaget.

Den 17. december 2020 vedtog et enigt Folketing at udvide retten til sorgorlov fra 14 til 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år.

Retten til udvidet sorgorlov gælder for begge forældre - uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

Berørte forældre, der er lønmodtagere, og som benytter sig af muligheden for sorgorlov, skal orientere deres arbejdsgiver om det og give besked om, hvor lang tid, de vil være væk fra arbejde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der er også mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Den udvidede ret til sorgorlov vil gælde for forældre til et barn, som den 1. januar 2021 eller senere er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år.

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse: "Ret til udvidet sorgorlov vedtaget" (nyt vindue)