Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af lediges jobsøgning er opdateret med oktober-tal

07-02-2020

Benchmarkingen af jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er opdateret med tal for oktober 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu opdateret den sammenlignende måling af jobsøgning for henholdsvis dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Målingen er opdateret med tal frem til og med oktober 2019.

Et led i trepartsaftale

Benchmarkingen blev indført i som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Benchmarkingen gør det muligt at følge de lediges jobsøgningsadfærd. Dermed understøttes jobcentrenes og a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med den. Samtidig skabes der transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning

Rådighedstilsynet med kontanthjælpsmodtageres jobsøgning