Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse til lov om kompensation til mennesker med handicap

06-02-2020

En ny lovbekendtgørelse til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (kompensationsloven ) indeholder bl.a. ændringer, der følger af udmøntningen af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

For at skabe overblik over gældende lov i forhold til de handicapkompenserende ordninger i kompensationsloven har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en ny lovbekendtgørelse af lov om kompensation til mennesker med handicap i erhverv m.v. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. opdateringer som følge af de lovforslag, der udmønter Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. I forbindelse med udmøntningen er visse ordninger blevet flyttet fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kompensationsloven.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af regler under en hovedlov, som er trådt i kraft siden den oprindelige hovedlov, eller siden en tidligere lovbekendtgørelse blev udarbejdet. Der er således alene tale om en samlet præsentation af gældende lov og ikke om konkrete ændringer i forhold til gældende ret.

Lovbekendtgørelsen kan findes på Retsinformation:

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)