Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar

05-02-2020

En ny pulje har til formål at få udsatte borgere til at blive en forankret del af arbejdsmarkedet og at understøtte udbredelsen af virksomheders sociale ansvar.

Gode erfaringer med udsatte borgere på lønningslisten skal deles med flere. Derfor er der afsat 20 mio. kr. til en ansøgningspulje for projekter, der har fokus på at få udsatte borgere til at blive en forankret del af arbejdsmarkedet og på at understøtte udbredelsen af virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Ansøgningspuljen er anden del af udmøntning af ’Satspulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar’ fra satspuljeaftalen for 2018.

Puljen kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger, der vil arbejde for at fremme virksomheders sociale ansvar. Ansøgere skal have et formaliseret og forpligtende samarbejde med et eller flere jobcentre.

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 5. marts kl. 12.00.

Opslag: Pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar