Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt jobcenterindblik på jobindsats.dk skal skabe mere gennemsigtighed

26-02-2020

To nye målinger og en rapport på jobindsats.dk skal give kommunerne bedre overblik over deres resultater og indsatser.

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne større mulighed for at tilrettelægge deres indsats fleksibelt efter den enkelte borgers behov. Den øgede frihed skal forvaltes under hensyntagen til, at borgerne ikke må efterlades passive uden indsats eller kontakt med jobcenteret i længere perioder. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu offentliggjort jobcenterindblikket på jobindsats.dk

Jobcenterindblikket består af to målinger og en rapport og skal skabe gennemsigtighed om kommunernes resultater ved blandt andet at vise hvordan de enkelte kommuner præsterer på centrale beskæftigelsesindsatser. Målingerne og rapporten gør det også muligt for kommunerne løbende at holde øje med, om kommunen opfylder de resultatmål og fokusmål, der er beskrevet i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Målingerne og rapporten vil blive opdateret månedligt, og første opdatering har data til og med december 2019.

Målingerne

De to nye målinger på jobindsats.dk viser antallet af henholdsvis samtaler og tilbud, som ydelsesmodtagerne har modtaget. Samtalerne og tilbuddene er fordelt på ydelsesgrupper og på ydelsesforløbenes varighed.

Målingerne kan bruges til at se, i hvilket omfang den enkelte kommune har givet borgerne en tidlig indsats, og i hvilket omfang den enkelte kommunes langvarige ydelsesmodtagere har afholdt mindst fire samtaler henholdsvis deltaget i mindst et beskæftigelsesrettede tilbud eller haft 225 timers ordinær beskæftigelse.

Målingerne kan du finde her:

Målinger på jobindsats.dk (nyt vindue)

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan kommunerne se:

  • om de har færre offentligt forsørgede end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår
  • i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats
  • i hvilket omfang deres langvarige ydelsesmodtagere har afholdt mindst fire samtaler henholdsvis deltaget i mindst et aktivt tilbud eller haft 225 timers ordinær beskæftigelse.

Herudover kan rapporten bruges til at vurdere kommunens risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn, og kommunerne kan i rapporten se, hvordan de ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

Jobcenterindbliksrapporten kan hentes for hver kommune på jobindsats.dk:

Jobindsatsindbliksrapport på jobindsats.dk (nyt vindue)