Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

To nye lovbekendtgørelser samler seneste ændringer af reglerne om sygedagpenge og barsel

06-02-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer i nye lovbekendtgørelser af lov om sygedagpenge og barselsloven.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse af lov om sygedagpenge og en ny lovbekendtgørelse af barselsloven.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelse af lov om sygedagpenge er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 339 af 2. april 2019: Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster
 • Lov nr. 495 af 1. maj 2019: Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser
 • Lov nr. 551 af 07. maj 2019: Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.
 • Lov nr. 1555 af 27. december 2019: En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.
 • Lov nr. 1558 af 27. december 2019: Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.
 • Lov nr. 1559 af 27. december 2019: Indførelse af seniorpension

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge – LBK nr. 107 af 2. februar 2020 (nyt vindue)

Lovbekendtgørelse af barselsloven er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 339 af 2. april 201:9 Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster
 • Lov nr. 496 af 01. maj 2019: Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.
 • Lov nr. 497 af 01. maj 2019: Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke
 • Lov nr. 551 af 07. maj 2019: Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.
 • Lov nr. 1558 af 27. december 2019: Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) – LBK nr. 106 af 2. februar 2020 (nyt vindue)