Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Visse typer af fravær, der skyldes COVID-19, giver udvidet ret for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige erhvervsdrivende til sygedagpenge

18-03-2020

Ny lov giver arbejdsgiver udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Med lov nr. 212 af 17. marts 2020 er der nu en udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

Formålet med loven er at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne og selvstændige erhvervsdrivende ved et eventuelt omfattende udbrud af COVID-19 i Danmark.

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19. Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Der er tale om midlertidige regler, som gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19) (nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne i denne vejledning – herunder hvilke typer af fravær som følge af COVID-19, der er omfattet:

Vejledning nr. 9143 af 17. marts 2020 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 (nyt vindue)

NemRefusion har den 18. marts 2020 lagt en nyhed ud om de nye regler:

Seneste nyheder fra NemRefusion (nyt vindue)