Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ansøgningsfrist på Puljen Sygefravær – målrettet offentlige arbejdspladser rykkes til d. 14. maj 2020 kl. 12

11-03-2020

Fristen for Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” udsættes til den 14. maj 2020 kl. 12.00.

Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering udskyder fristen for ansøgning til puljen – sygefravær på offentlige arbejdspladser til d. 14. maj 2020, kl. 12.  Der var oprindelig frist i morgen kl. 12.00. Ansøgningsfristen flyttes, da mange af de arbejdsområder, der kan søge puljen i øjeblikket er travlt optaget med at håndtere truslen fra COVID-19.

Puljerne ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats – med udgangspunkt i den indsats, de har i dag.

"Pulje I – Sygefravær på offentlige arbejdspladser" blev udmøntet december sidste år, hvor 17 ansøgere fik del i puljemidlerne. Med Pulje II på samlet 50,5 mio. kr. er det nu muligt at søge om midler til nedbringelse af sygefravær.

Den 31. januar 2019 indgik Danske Regioner, KL og den tidligere regering en aftale om at afsætte 100 mio. kr. fordelt på to puljer, hvor Pulje II udmøntes nu. Puljen er målrettet udvalgte arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Hvem kan søge?

Følgende arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner kan søge midler fra puljen:

  • Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 14. maj 2020 kl. 12.00.

Mere om puljen:

Opslag: puljen til sygefravær på offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdspladser, der vil nedbringe deres sygefravær, kan også få hjælp fra Beskæftigelsesministeriets rejsehold, der tilbyder forløb: Book på hjemmesiden sygefravaer.dk. Konkrete handlingspakker med gode redskaber til at arbejde med sygefravær findes også her.

Sygefravaer.dk