Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Corona-virus: Retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område

11-03-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i dag udsendt retningslinjer til kommuner, jobcentre og a-kasser om, hvordan de skal fortolke reglerne om beskæftigelsesindsatsen og ydelserne på Beskæftigelsesministeriets område i lyset af coronavirus-situationen.

[OBS - opdatering: nedenstående er ikke længere aktuelt - se senere nyheder]

Udbruddet af COVID-19 i Kina anses af WHO for at udgøre en meget alvorlig trussel mod resten af verden og lande opfordres til at gå sammen om at bekæmpe virusset.

De danske myndigheder følger op på denne opfordring. I den danske indsats indgår brug af isolation til smittede borgere, brug af karantæne af borgere, der vurderes at være i høj risiko for at være smittet, og opfordring til, at borgere bliver hjemme i en periode bl.a. efter ophold i et risikoområde.

På denne baggrund har Beskæftigelsesministeriet besluttet, at gældende regler om beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område indtil videre i nødvendigt omfang skal fortolkes, så det i mindst muligt omfang får ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere.

Vedlagte notat indeholder foreløbige retningslinjer om betydningen af udbruddet af COVID-19 i relation til beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område. Notatet vedrører først og fremmest forholdsreglerne fsva. borgere som er smittet med corona og derfor er i isolation, er i karantæne som følge af en vurderet forhøjet risiko for at være smittet og borgere som på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling anbefales at blive hjemme i en periode, fx fordi borgeren har rejst i et særligt risikoområde, har været udsat for risiko for smitte på et særligt sted på et givet tidspunkt m.v.

Derudover kan jobcentre og a-kasser for alle andre borgere, der er tilknyttet og modtager en indsats efter anmodning fra borgeren eller konkret vurdering i jobcentret/a-kassen, gennemføre samtaler telefonisk med henblik på at minimere smitterisiko. Det gælder såvel jobsamtaler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opfølgningssamtaler efter sygedagpengelovgivningen og lovpligtige CV- og rådighedssamtaler i a-kasserne.

Det skal understreges, at ovenstående er Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings foreløbige retningslinjer om håndtering af den aktuelle situation. Vi følger løbende situationen, herunder også regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og vil derfor løbende vurdere om der er behov for at ændre retningslinjerne. Jobcentre og a-kasser opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret via styrelsens og ministeriets hjemmeside samt opdateringer, der udsendes via mail.

Se de nye retningslinjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Betydningen af udbruddet af COVID-19 i relation til beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og mere information

Jobcentermedarbejdere og kommunale sagsbehandlere mv. kan få mere information på KL’s hjemmeside, og KL’s coronasekretariat kan kontaktes via:

mail: corona@kl.dk
coronahotline: 3370 3938.

KL’s information om COVID-19 (Coronavirus) (nyt vindue)

Politiets hjemmeside samler de danske myndigheders information om coronavirus:

Coronasmitte.dk – om coronavirus/covid-19 (nyt vindue)