Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID-19: Ændring af frister for indsendelse af regnskaber for tilskud

18-03-2020

Frister for indsendelse af regnskaber og rapporter vedr. tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udskydes foreløbig 14 dage på grund af COVID-19.

Mange arbejdspladser har sendt medarbejdere hjem på grund af COVID-19, og ikke alt fungerer som normalt. For at sikre, at alle tilskudsmodtagere har mulighed for at indsende fyldestgørende regnskaber, flyttes alle frister for regnskaber og faglig afrapportering med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 således: Fristen udskydes med 14 dage fra den dato, der fremgår af tilskudsbrevet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbetaler fortsat tilskud til projekter, og der vil fortsat være mulighed for at søge styrelsens puljer med de ansøgningsfrister, der er angivet under de enkelte puljer på star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er som udgangspunkt positiv overfor forlængelse af igangværende projekter som følge af COVID-19. Det er dog et krav, at der indsendes begrundet anmodning herom til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen. For yderligere information herom henvises til styrelsens hjemmeside:

Spørgsmål og svar om de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus