Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID-19: Ny bekendtgørelse udmønter en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen

20-03-2020

Med en ny bekendtgørelse suspenderes dele af beskæftigelsesindsatsen midlertidigt frem til den 30. marts 2020. Udbetaling af ydelser videreføres som led i et nødberedskab.

En netop udstedt bekendtgørelse suspenderer dele af beskæftigelsesindsatsen midlertidigt frem til den 30. marts 2020. Suspensionen er en følge af COVID-19, og bekendtgørelsen udmønter konsekvenserne for den aktive beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen jobcentrene skal videreføre, og hvilke dele der midlertidigt suspenderes. Overordnet set videreføres den del af beskæftigelsesindsatsen, som vedrører administration og udbetaling af ydelser til ledige, mens den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes midlertidigt.

Læs mere på temasiden om COVID-19 for kommuner, jobcentre og a-kasser:

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen og ydelser