Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

En ny lovbekendtgørelse samler seneste ændringer på arbejdsløshedsforsikringsområdet

17-03-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer i en ny lovbekendtgørelse for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelsen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

  • Lov nr. 701 af 8. juni 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
  • Lov nr. 339 af 2. april 2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomst-modtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster)
  • Lov nr. 551 af 7. maj 2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
  • Lov nr. 1557 af 27. december 2019 (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. og konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.)
  • Lov nr. 1558 af 27. december 2019 (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)
  • Lov nr. 1559 af 27. december 2019 (Indførelse af seniorpension)
  • Lov nr. 59 af 28. januar 2020 (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – LBK nr. 199 af 11. marts 2020 (nyt vindue)