Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Første samtale på arbejdspladsen er med til at kvalificere kommunernes indsats for, at sygemeldte fastholdes i job

23-03-2020

I projekt ”Sammen om fastholdelse” holdes den første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads. Det opleves af kommuner som gavnligt, viser evaluering.

Det er med til at kvalificere kommunernes indsats for at fastholde sygemeldte i job, når det første opfølgningsmøde med den sygemeldte bliver holdt på den sygemeldtes arbejdsplads. Det er oplevelsen blandt de deltagende kommuner i projekt ”Sammen om fastholdelse”, konkluderer en evaluering af projektet.

Med projektet er der afprøvet en indsatsmodel, hvor:

  • første samtale sker på den sygemeldtes arbejdsplads, og samtalen holdes mellem den sygemeldte, kommunen og arbejdsgiveren.
  • en fastholdelseskonsulent fungerer som bindeled mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren. Fastholdelseskonsulenten er både myndighedssagsbehandler og virksomhedskonsulent.

Evalueringen af projektet viser overordnet:

  • Kommunerne oplever, at projektets indsatsmodel er med til at kvalificere fastholdelsesindsatsen, og at indsatsmodellen har været med til at øge kommunens medarbejderes tro på, at den sygemeldte kan fastholdes i job.
  • Samlet set vender sygemeldte dog ikke hurtigere tilbage til deres job blandt de kommuner, der har deltaget i projektet.
  • Men jobcentre, som inden den ottende uge holder en stor andel af opfølgningssamtalerne på virksomheden, har signifikant større succes med at få borgerne tilbage til beskæftigelse.
  • ”Sammen om fastholdelse” har en signifikant positiv effekt på afgangsraten til beskæftigelse i fire jobcentre: Gentofte, Fredericia, Vejle og Herning.

Resultaterne af projekt ”Sammen om fastholdelse” tyder på, at projektets indsatsmodel har et potentiale i forhold til at styrke kommunernes fastholdelsesindsats. I et fremadrettet perspektiv kan der i en øget inddragelse af sygemeldtes arbejdsplads bl.a. være fokus på:

  • fleksibilitet, der sikrer, at arbejdsgiveren inddrages på det rigtige tidspunkt.
  • kvalitet i mødet med sygemeldte og arbejdsgiver, der understøtter en plan for tilbagevenden og samtidig giver mulighed for en kontinuerlig inddragelse af arbejdsgiveren.

Evalueringen er udarbejdet af Discus, Epinion og Metrica for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Projekt Sammen om Fastholdelse. Slutevaluering

Evidens for beskæftigelseseffekt

Tidlig inddragelse af sygemeldtes arbejdsgiver er vejen til bedre fastholdelse af sygemeldte, jf. rapporten ”Nye veje mod job” (Carsten Koch (2015)). Der er evidens for, at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte har positive beskæftigelseseffekter, ligesom der findes indikation for, at indsatser som inddrager arbejdspladsen øger sandsynligheden for tilbagevenden til beskæftigelse.