Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

27-03-2020

Ny lov giver bestemte sygedagpengemodtagere ret til forlængelse af sygedagpengene i tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020.

Et enigt Folketing har besluttet en midlertidig forlængelse af retten til sygedagpengene i tre måneder som følge af COVID-19-situationen. Formålet med loven er, at ingen sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020.

Med loven får tre grupper af sygedagpengemodtagere ret til at få forlænget sygedagpengeperioden i tre måneder:

  • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden (§ 26).
  • Personer, der har fået forlænget sygedagpengene – fx fordi arbejdsevnen skulle afklares – men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden (§ 26 a).
  • Personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden (§ 26 b).

Inden den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen tage stilling til sagen efter de almindelige regler.

Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne i denne vejledning – herunder hvilke sygedagpengemodtagere der er omfattet:

Vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge (nyt vindue)