Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse samler seneste ændringer af reglerne i lov om en skattefri seniorpræmie

13-03-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet den seneste lovændring i en ny lovbekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den seneste lovændring. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af Lov nr. 1123 af 19. november 2019.

Den nye lovbekendtgørelse kan findes på retsinformation:

Bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie (nyt vindue)

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (nyt vindue)