Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

03-03-2020

Den nye positivliste for kurser under ordningen seks ugers jobrettet uddannelse træder i kraft 1. marts 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Listen viser, hvilke kurser det er muligt at deltage i under ordningen.

Der er afsat en pulje på 2,2 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, når kurserne til personer i målgruppen varer mere end seks uger.

Find positivlisten, og læs mere om puljen til kurser, der overstiger seks uger jobrettet uddannelse:

Seks ugers jobrettet uddannelse