Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt lovforslag om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i visse tilfælde

25-03-2020

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020 ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug m.v. som følge af COVID-19-situationen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremsat et lovforslag, der handler om, at:

  • Forbruget af dagpengeperioden samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages dagpenge i op til tre måneder længere.
  • Forbruget af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages supplerende dagpenge i tre måneder længere.
  • I perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 vil dagpengemodtagere ikke automatisk få en karens, da opgørelsen af 4-månedersperioden sættes i bero.
  • Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt den 1. marts 2020 og frem til og med lovens ikrafttræden, og som har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig. Herved kunne opnå ret til dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 31. maj 2020.
  • Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020.

Lovforslaget er fremsat tirsdag d. 24. marts 2020 og forventes vedtaget den 26. marts 2020 med ikrafttræden den 27. marts 2020.

L 142 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (nyt vindue)