Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

24-03-2020

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af COVID-19-situationen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremsat et lovforslag i lyset af den aktuelle corona-situation. Lovforslaget skal sikre, at sygemeldte, som fortsat opfylder lovens krav om at være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, ikke skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020:

  • personer, der i perioden har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. som når til revurderingstidspunktet, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.
  • personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden, og som ellers evt. ville overgå til jobafklaringsforløb, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.
  • personer, hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden, som følge af at en læge vurderer, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.

Lovforslaget er fremsat tirsdag d. 24. marts 2020 og forventes vedtaget d. 26. marts 2020.

L 143 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)