Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om COVID-19: Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet, borgere modtager fortsat ydelse

12-03-2020

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 suspenderer den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser. A-kasserne opfordres til at følge samme linje.

Statsministeren har den 11. marts 2020 besluttet, at alle offentligt ansatte, der arbejder med ikke-kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra for at dæmme op for spredningen af Coronavirus. Det betyder, at jobcentre som udgangspunkt vil være lukket for fysisk kontakt med borgere. Det anbefales, at a-kasserne følger samme retningslinjer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i dag sendt nye retningslinjer til jobcentre og a-kasser på baggrund af Statsministerens melding. Konkret betyder det, at beskæftigelsesindsatsen (kontaktforløb, tilbud, mv.) suspenderes midlertidigt, men at kommuner og a-kassers administration og udbetaling af ydelserne fastholdes. Dog kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom.

Ledige borgere kan fortsat modtage deres ydelse, selvom beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er suspenderet.

NB. Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings udmelding af 11. marts 2020 vedr. coronavirus er derfor ikke længere gældende.

Corona-virus: Betydning for beskæftigelsesindsatsen og ydelser