Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkrævning af præmien for sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende udskydes

24-03-2020

En ændring i bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring betyder, at Udbetaling Danmark først udsender næste opkrævning af præmien for sygedagpengeforsikringen for selvstændige i juli 2020.

For at hjælpe erhvervslivet lettere igennem den aktuelle krise er tidspunktet for opkrævning af præmien til sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende blevet udskudt.

Selvstændige erhvervsdrivende, der har tegnet en sygedagpengeforsikring, opkræves normalt præmien i marts måned for det kommende år (perioden fra 1. april til 31. marts). Udbetaling Danmark vil først udsende denne opkrævning i juli måned med en betalingsfrist på fire uger.

For selvstændige erhvervsdrivende, der optages i sygedagpengeforsikringen i perioden fra 18. marts 2020 til 1. juli 2020, opkræves den første præmie også i juli måned. Denne præmie vil dække perioden fra den selvstændige er optaget i forsikringen og frem til den 31. marts 2021. Der vil også her være en betalingsfrist på fire uger.

Udskydelsen af opkrævningerne fremgår af den ændring, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet til bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (nyt vindue)