Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkrævning af præmien for sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere udskydes

31-03-2020

En ændring i bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring betyder, at Udbetaling Danmark først udsender næste opkrævning af præmien for sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere i september 2020.

For at hjælpe erhvervslivet lettere igennem den aktuelle krise er tidspunktet for opkrævning af præmien til sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere blevet udskudt.

Private arbejdsgivere, der har tegnet en sygedagpengeforsikring, opkræves i løbet af kalenderåret to acontopræmier, i henholdsvis juni og december måned. Den præmie, der normalt opkræves i juni måned, vil Udbetaling Danmark først udsende i september 2020. Opkrævningen dækker perioden fra 1. juli til 31. december 2020. Der vil være en betalingsfrist på fire uger.

For private arbejdsgivere, der optages i sygedagpengeforsikringen i perioden fra 18. marts 2020 til 1. september 2020, opkræves den første præmie også i september måned. Denne præmie vil dække perioden fra tidspunktet for optagelsen i forsikringen og frem til enten 30. juni eller 31. december 2020. Samtidig opkræves præmien for det følgende halve år. Der vil også her være en betalingsfrist på fire uger.

Udskydelsen af opkrævningerne fremgår af den ændring, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet til bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse nr. 1096 af 4. november 2019:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (nyt vindue)

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere (nyt vindue)