Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Flest nytilmeldte ledige inden for hoteller og restauranter

15-04-2020

Netop offentliggjorde tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, hvordan nytilmeldte ledige fordeler sig på brancher.

Corona-udbruddet har påvirket det danske arbejdsmarked. Fra og med den 9. marts til den 13. april er antallet af tilmeldte ledige på jobnet.dk steget med godt 45.000 personer svarende til 34 %. Det er særligt inden for hoteller og restauranter, at der er registreret mange nytilmeldte. Her ses det, at der i perioden er kommet knap 9.500 nytilmeldte, hvilket har ført til en stigning på 73 % i antal tilmeldte. Der har derudover været store stigninger i antal tilmeldte inden for transport samt bygge- og anlægsbranchen.

Disse tal fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings regionale rapport, der fordeler nytilmeldte på forskellige baggrundskarakteristika. Ud over branche er det i rapporten også muligt at se fordelingen på køn, alder, herkomst, statsborgerskab, uddannelse og a-kasse.

Rapporten med de forskellige baggrundskarakteristika opdateres én gang ugentligt den første hverdag i ugen kl. 12.

Find rapporten her:

Jobindsats.dk (nyt vindue)