Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Markant fald i stillingsopslag inden for kultur og fritid

22-04-2020

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, hvilke brancher der i mindre grad slår nye stillinger op.

De nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at corona-krisen har ført til et stort fald i antallet af nye stillingsopslag på Jobnet.dk, når det gælder brancherne Kultur og fritid, Ejendomshandel og udlejning samt Hotel og restauration.

Eksempelvis var der i gennemsnit 64 nyopslåede stillinger om ugen inden for Kultur og fritid i ugerne op til Corona-krisen, mens der i den seneste uge (uge 16) kun var to nyopslåede stillinger. Det svarer til et fald på 97 %. En tilsvarende udvikling ses inden for brancherne Ejendomshandel og udlejning samt Hotel og restauration, hvor det ugentlige antal af nyopslåede stillinger er faldet med hhv. 94 % og 87 % i forhold til gennemsnittet for uge 1-10 2020.

Omvendt ses det, at antallet af nyopslåede stillinger stort set er uændrede inden for branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operational service. Her var der i uge 16 749 nyopslåede stillinger, hvilket kun er 24 færre stillinger end gennemsnittet for uge 1-10 2020.

Samlet set var der 2.169 færre nyopslåede stillinger på Jobnet i uge 16 i forhold til gennemsnittet for uge 1-10 2020. Tallene viser dog også, at det nuværende niveau for antal nyopslåede stillinger er på niveau med gennemsnittet for 2015-2019.

Det er muligt at finde tal for nyopslåede stillinger fordelt på brancher og erhvervsgrupper i Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings COVID-19-beredskabsrapport, der fordeler de regionale tal på forskellige baggrundskarakteristika. Tallene omfatter ikke alle elektroniske stillingsopslag eller rekrutteringsforsøg på det danske jobmarked, men alene de som har været opslået på Jobnet.dk.

Find rapporten her:

Jobindsats.dk (nyt vindue)