Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny måling på Jobindsats viser hoveddiagnoser for personer, der er tilkendt førtidspension

15-04-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny måling, der viser kommunale nytilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnose.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny måling på Jobindsats.dk. Målingen viser hoveddiagnosen for de personer, der er blevet tildelt førtidspension tilbage til 2004.

Målingen er en videreførelse af en måling, der tidligere blev offentliggjort af Ankestyrelsen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har overtaget indberetningerne af data fra kommunerne og nu også offentliggørelse af data på området.

Et udtræk fra målingen viser, at den hyppigste hoveddiagnose ved tilkendelse af førtidspension er psykiske lidelser, som udgør knap 50 pct. af alle sager i 2019. Historisk set har psykiske lidelser været den lidelse, som hyppigst har været hoveddiagnose ved tilkendelse af førtidspension, dog med et dyk i årene efter Reformen af førtidspension og fleksjob i 2013.

Den næsthyppigste hoveddiagnose ved tildeling af førtidspension er sygdomme i knogler, muskler og bindevæv, som er hoveddiagnosen i 18 pct. af alle tilkendelser af førtidspension i 2019.

Tilsammen er psykiske lidelser og sygdomme i knogler, muskler og bindevæv hoveddiagnoser i 66 pct. af alle tilkendelser af førtidspension i 2019.

Jobindsats.dk (nyt vindue)