Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye regionale tal viser, hvem der har meldt sig ledige

03-04-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i dag offentliggjort en ny rapport, der fordeler de nytilmeldte ledige på forskellige karakteristika.

I forbindelse med Beskæftigelsesministeriets løbende overvågning af situationen på arbejdsmarkedet er der blevet udarbejdet en ny rapport, der viser, hvordan nytilmeldte fordeler sig på forskellige baggrundskarakteristika.

I rapporten er det muligt, nationalt og regionalt, at se antal nytilmeldte fra og med 9. marts til 1. april fordelt på ydelsesgrupper, køn, alder, herkomst, statsborgerskab, uddannelse og a-kasser.

De nye tal viser, at Corona-krisen i første omgang har ramt dagpengemodtagere med tilknytning til byggefagene og industrien, når det opgøres med baggrund i de nytilmeldtes a-kassemedlemskab. Inden for disse områder er bestanden af tilmeldte siden 8. marts vokset med 60 til 160 pct. Det drejer sig om El-fagets A-kasse, Byggefagenes A-kasse, Fødevareforbundets A-kasse og Metalarbejdernes A-kasse.

Dette billede underbygges af, at det især er personer med kort eller faglig uddannelse, som har meldt sig ledige på jobnet.dk.

Den nuværende fordeling kan være et udtryk for længden på opsigelsesvarsler. Billedet kan derfor ændre sig den kommende tid, når personer med 1-6 mdr. opsigelsesvarsel begynder at tilmelde sig som ledige på jobnet.dk

Det forventes, at rapporten mandag offentliggøres med tal fordelt på brancher.

Den nye rapport, der fremover opdateres ugentligt, den første hverdag i ugen, er et supplement til de to andre daglige COVID-19 beredskabsrapporter på jobindsats.dk.

Alle rapporter kan findes her:

Jobindsats.dk