Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tre projekter viser en øget virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

16-04-2020

Tre projekter, der er gennemført i perioden 2016-19, har medvirket til, at udsatte grupper i dag i højere grad tilbydes indsatser på det ordinære arbejdsmarked.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået evalueret projekterne Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV), Bedre ressourceforløb (BRF) og Håndholdt indsats i ressourceforløb (HIR):

Evaluering af projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb

Evaluering af projekt Bedre ressourceforløb

Evaluering af projekt Håndholdt indsats i ressourceforløb

Evalueringerne viser en fremgang i brugen af virksomhedsrettet indsats i projektperioden fra 2016-2019, særligt i forhold til virksomhedspraktik for udsatte målgrupper (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb). Projekterne har medvirket til, at udsatte grupper i dag i højere grad tilbydes indsatser på det ordinære arbejdsmarked. De tre evalueringer er udarbejdet af DISCUS, Metrica og Epinion.

På tværs af de tre projekter er der en vis fællesmængde i forhold til målgruppe, indsatser og resultater. Nedenfor finder du en sammenfatning, hvor der ses på tværs af resultaterne og udviklingen inden for virksomhedsrettet indsats i de respektive projektperioder i de kommuner, som har deltaget i projekterne.

Læs mere i sammenfatningsnotatet:

Evaluering af projekter, som øger brug af virksomhedsforløb og lønnede timer for udsatte borgere (pdf) (nyt vindue)