Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhederne oplevede en uændret rekrutteringssituation op til coronakrisen

06-04-2020

En undersøgelse for marts 2020 viser, at danske virksomheder op til coronakrisen havde stort set uændrede udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation i marts 2020. Undersøgelsen beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark før coronakrisen.

Undersøgelsens resultater:

  • I forhold til opgørelsen for et år siden (februar 2019), er den forgæves rekrutteringsrate faldet eller uændret i alle RAR-områder.
  • 20 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves. Det er uændret sammenlignet med den forgæves rekrutteringsrate (FRR) i december 2019 og et mindre fald i forhold til resultatet i september 2019 (21 pct.).
  • Halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens halvdelen blev besat med en anden profil end efterspurgt. Det er samme tendens som i tidligere surveys.
  • Der er variationer mellem FRR i de enkelte regioner. FRR er mindst i Sydjylland (15,2 pct.) og størst på Sjælland (23,1 pct.).
  • Der er store forskelle i FRR og antal forgæves rekrutteringer mellem sektorer og brancher. FFR er generelt mindre i den offentlige end i den private sektor. Inden for social- og sundhed er rekrutteringsudfordringerne dog på niveau med gennemsnittet.

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, marts 2020 (pdf) (nyt vindue)