Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lov sikrer hjælp til lønmodtagere i øget risiko ved smitte med covid-19

20-05-2020

En ny lov giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, eller som er pårørende til – og deler husstand med – en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Arbejdsgiveren kan få refusion .

Et enigt Folketing vedtog den 20. maj 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som betyder, at der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for henholdsvis:

  • lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
  • lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

Arbejdsgiveren kan få refusion.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.

Reglerne træder i kraft den 20. maj og gælder til og med 31. august 2020.

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne her:

Præsentation af nye regler om hjælp til personer i corona-risikogruppen og deres pårørende (pdf) (nyt vindue )

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil desuden snarest muligt udsende en vejledning til loven.