Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Gældsrådgivning kan give ”overskud på kontoen"

25-06-2020

Evaluering viser, at gældsrådgivning kan hjælpe borgere til at håndtere deres gæld og opleve større overskud til familie, job og uddannelse.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2015 blev der afsat en pulje på i alt 16 mio. kr. i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning af borgere på offentlig forsørgelse. Der er nu foretaget en evaluering af puljen, og kommuner m.fl. kan læse om de erfaringer, som projekterne har gjort sig og lade sig inspirere i arbejdet med gældsrådgivning.

Seks projekter fik støtte fra puljen. Tre af projekterne var kommunalt forankret, mens andre tre projekter blev varetaget af frivillige foreninger eller andre private organisationer. Der er tale om et inspirationsprojekt med sigte på at danne hypoteser om, hvad der virker i gældsrådgivning af borgere på offentlig forsørgelse.

Evalueringen viser positive resultater med at nedbringe borgernes gæld. Desuden viser evalueringen, at de deltagende borgere oplever, at det giver ro og overskud til andre forhold i livet, når de ved, hvordan de skal håndtere deres budget og gæld. Sammenfattende har de deltagende projekter:

  • ydet gældsrådgivning til 2.616 borgere fra de svageste målgrupper på offentlig forsørgelse. Derudover har de ydet rådgivning til et ukendt antal anonyme borgere.
  • nedbragt deltagernes gennemsnitlige gæld med 27.400 kr.
  • bidraget til udvikling af hypoteser og til skitseringen af en indsatsmodel.

Den skitserede indsatsmodel rummer fire kerneelementer, der inkluderer, at borgerne får generel vejledning om lån og renter, får afdækket deres personlige gæld og forbrugsvaner, får lagt budget og får hjælp og vejledning til at håndtere kreditorer.

Indsatsmodellen beskriver også vigtige elementer i organiseringen af indsatsen, bl.a. at gældsrådgiverne bør besidde både økonomiske, sociale og beskæftigelsesfaglige kompetencer, og at rammerne om rådgivningen bør tage højde for, at gæld opleves som et tabubelagt emne.

Evaluering af gældsrådgivning (pdf) (nyt vindue)

Nuværende økonomi- og gældsrådgivningsindsats

De seneste puljer for økonomi- og gældsrådgivning har været forankret i Socialstyrelsen, og der blev i 2020-2023 afsat 55 mio. kr. til en ny ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer mv., herunder til videreførsel af en vidensfunktion, der er oprettet på området. Puljen administreres af Socialstyrelsen.