Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny måling af kommunernes sanktionspraksis over for kontanthjælpsmodtagere m.m.

10-06-2020

Kommunerne får nu en ny måling af sanktionspraksis over for kontanthjælpsmodtagere m.m i de enkelte kommuner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en måling af de enkelte kommuners praksis for sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere m.m.

Formålet er at skabe transparens og understøtte en ensartet sanktionspraksis på tværs af kommuner.

Målingen viser data for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og overgangsydelsesmodtagere. Data kan filtreres ned på visitationskategorierne Jobparat, Aktivitetsparat, Uddannelsesparat og Åbenlyst uddannelsesparat.

Visningen har to faner:

  • Andel sanktionerede ydelsesmodtagere i det nyeste kvartal
  • Udvikling over tid.

Datagrundlaget er det samme, som ligger tilgængeligt på Jobindsats.dk

Målingen følger af ’Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger’ fra november 2018. Med aftalen er det besluttet at offentliggøre de kommunale sanktionsdata. Målingen er desuden led i moderniseringen af rådighedstilsynet, der følger af ’Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser’ fra august 2016, og målingen bruges således også i samspil med benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtagers registrerede jobsøgning.

Læs mere om visning vedr. kommunal sanktionspraksis, og se seneste opgørelse:

Sanktionspraksis i kommunerne