Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny viden om brugen af uddannelsesindsatser til ledige i ind- og udland

17-06-2020

En metaanalyse om effekter af uddannelsesindsatser i udlandet og Danmark viser, at uddannelsesaktivering er et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet en såkaldt ”metaanalyse”, der opsummerer dansk og international forskning om virkningen af uddannelsesindsatser for arbejdsmarkedsparate ledige.

Et udpluk af resultaterne fra analysen viser:

  • 6 ud 10 resultater finder (på tværs af målgrupper), at en uddannelsesindsats øger den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Studierne finder ingen systematiske og signifikante forskelle på uddannelsesindsatsens indvirkning på den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, når der opgøres på målgruppekarakteristika som, fx køn, alder, etnicitet.
  • Studier af danske data og danske indsatser påviser færre positive effekter end analyser fra øvrige lande, fx Sverige, Tyskland og USA.

Analysen bemærker, at de færre signifikant positive resultater i Danmark kan skyldes en særlig intensiv dansk ”grundindsats”. Det betyder, at effekten af en uddannelsesindsats i Danmark relativt kan se mindre ud end i andre lande, når sammenligningsgrundlaget er, hvad landene i øvrigt gør som en del af beskæftigelsesindsatsen.

Du kan finde analysen og et resumé af analysen her:

Litteraturreview og metaanalyse af uddannelsesindsatser for arbejdsmarkedsparate

Om analysen

Analysen er baseret på mere end 100 studier fra ind- og udland. Analysen er udarbejdet af Metrica.

Analysen baserer sig på et historisk datagrundlag, hvorfor det i hovedreglen ikke er uddannelsesindsatsen i dag, der måles på.

En metaanalyse er en statistisk metode til at finde gennemsnitlige effekter inden for et afgrænset område, fx uddannelsesindsatser for ledige, på tværs af en række studier. Med andre ord tager man de enkelte resultater fra en lang række studier og lægger dem sammen til nogle overordnede resultater. I analysen fokuseres der på uddannelsesindsatsen bredt set – og dermed ikke alene på ordinært uddannelse (som fx vil være en erhvervsuddannelse eller et AMU-kursus).