Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

26 ansøgere får i dag midler fra puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”

01-07-2020

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser videreudvikler deres indsats mod sygefravær målrettet og systematisk.

I dag modtager 26 projekter tilsagn om midler til at arbejde målrettet og systematisk med at videreudvikle deres indsats mod sygefravær – med udgangspunkt i den indsats, de har i dag.

Alle projekterne skal følge en indsatsmodel, som er udarbejdet med input fra forskere, praktikere og organisationer. Modellen indeholder fem kerneelementer, som er sygemelding, forebyggelse, sygefraværskoordination, organisering og data. Der er en tæt sammenhæng mellem ledelse, trivsel og sygefravær, og det er afgørende for en effektiv indsats, at den er forankret i ledelsen sideløbende med et tæt samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen.

Ved årsskiftet fik 17 andre projekter lignende tilsagn. Det er flere arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner, der har fået midler fra puljen: Politi, beredskab, fængsler, hospitaler, psykiatri, døgninstitutioner, daginstitutioner, undervisning og erhvervsskoler.

Danske Regioner, KL og den tidligere regering indgik januar 2019 en aftale om at afsætte 100 mio. kr. til en pulje. Puljen er målrettet udvalgte arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Rejsehold og handlingspakker

Offentlige arbejdspladser, der vil nedbringe deres sygefravær, kan også få hjælp fra Beskæftigelsesministeriets rejsehold. Rejseholdet tilbyder forløb målrettet arbejdspladsens udfordringer. De kan bookes på hjemmesiden sygefravaer.dk. Her er der samtidig adgang til konkrete handlingspakker med gode redskaber til at arbejde med sygefravær.

Sygefravaer.dk (nyt vindue)