Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kompensation til institutioner, som er i krise pga. COVID-19

07-07-2020

Foreninger, fonde mv. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19, kan nu søge lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Foreninger, selvejende institutioner og fonde på Beskæftigelsesministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19, kan nu søge om kompensation fra to nye puljer. Puljerne omfatter kun foreninger, selvejende institutioner og fonde, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens driftsudgifter.

Læs mere om lønkompensation:

Opslag: Pulje til midlertidig lønkompensation som følge af COVID-19

Læs mere om kompensation for faste omkostninger:

Opslag: Pulje til kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19