Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lov om ændring af lov om en skattefri seniorpræmie er trådt i kraft

15-07-2020

En ny lov betyder, at beskæftigelseskravet for personer, der i optjeningsperioden har været ramt af COVID 19-krisen, nedsættes forholdsmæssigt i en midlertidig periode.

En person skal have arbejdet i et vist omfang for at få ret til at modtage en skattefri seniorpræmie. Seniorpræmiens formål er at sikre en ekstra gevinst for personer over pensionsalderen, som fastholder en væsentlig tilknytning til arbejdsmarkedet Men det kan være sværere at leve op til seniorpræmiens beskæftigelseskrav, når Danmark er lukket ned pga. COVID 19-situationen, og derfor ændres beskæftigelseskravet midlertidigt med vedtagelsen af en ny lov.

Den nye lov nedsætter beskæftigelseskravet for ret til en skattefri seniorpræmie midlertidigt fra 1.560 timer til 1.040 timer. Dette svarer til en nedsættelse på omtrent 4 måneder. Det nedsatte beskæftigelseskrav gælder kun personer, hvor perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i optjeningsperioden.

Loven er et led i udmøntningen af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (18. april 2020).

Loven hedder lov nr. 1050 af 30. juni 2020 kan findes på Retsinformation:

Lov om ændring af lov om en skattefri seniorpræmie (nyt vindue)