Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny, midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

01-07-2020

Ny lov forlænger perioden med ret til forlængelse af sygedagpengene i tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra 9. marts 2020 til 30. september 2020.

Folketinget har besluttet at udvide den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpengene i tre måneder som følge af COVID-19-situationen. Formålet med udvidelsen er, at ingen sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Med loven får tre grupper af sygedagpengemodtagere ret til at få forlænget sygedagpengeperioden i tre måneder:

  • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden (§ 26).
  • Personer, der har fået forlænget sygedagpengene – fx fordi arbejdsevnen skulle afklares – men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden (§ 26 a).
  • Personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden (§ 26 b).

For personer, hvor sygedagpengene allerede er forlænget efter §§ 26, 26 a eller 26 b, bliver udbetalingen af sygedagpenge forlænget i endnu 3 måneder.

Inden den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen tage stilling til sagen efter de almindelige regler.

Lov nr. 960 af 26. juni 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne i den opdaterede vejledning – herunder hvilke sygedagpengemodtagere der er omfattet:

Vejledning nr. 9389 af 28. juni 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge (nyt vindue)