Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ret til dagpenge forlænges yderligere midlertidigt, og selvstændige får midlertidig ret til dagpenge

01-07-2020

I lyset af covid-19 -situationen forlænger en ny lov perioden, hvor udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge ikke forbruger af dagpengeperioden m.v., og selvstændige får ret til dagpenge gennem virksomhedens midlertidige ophør eller gennem deres ”straksoptagelse” i a-kasse.

Folketinget har vedtaget en ny lov til erstatning for de hjælpepakker vedr. covid-19 situationen, der med succes har holdt hånden under danske virksomheder. Med lovændringen kompenseres virksomheder og medarbejdere i særligt udsatte erhverv, herunder virksomheder, der fortsat er omfattet af driftsforbud som følge af covid-19-situationen, eller hvis kerneforretning er væsentligt begrænset af forsamlingsforbuddet m.v.

Loven betyder:

  • Selvstændige erhvervsdrivende får i en midlertidig periode fra og med den 9. juli til og med den 8. august 2020 ret til dagpenge, hvis de melder sig ind i en a-kasse, efterbetaler 1 års medlemsbidrag og forbliver medlem i 1 år herefter.
  • Et medlem af en a-kasse, som driver selvstændig virksomhed, og som opfylder kravet om 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, men som endnu ikke har 12 måneders indtægt i en medlemsperiode, vil kunne medregne indkomst, som ligger uden for en medlemsperiode.
  • Dagpengereglerne gøres mere fleksible for selvstændige erhvervsdrivende, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud. De kan derfor i en midlertidig periode fra og med den 9. juli til og med den 8. september 2020 få ret til dagpenge, uden at virksomheden reelt skal ophøre.
  • Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Tiltaget omfatter også suspendering af betaling af arbejdsgivernes betaling af 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordeling og hjemsendelser, opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge.

Lov nr. 960 af 26. juni 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse af 26. juni 2020 til a-kasser, jobcentre m.fl. om vedtagelse af lovforslag L 203 om bl.a. yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig ret til dagpenge til selvstændige