Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brobygningsforløb virker – også på langt sigt

25-08-2020

Opdaterede evalueringer af brobygningsforløb viser positive effekter på unges gennemførelse af erhvervsuddannelse.

De langsigtede effekter af brobygningsforløb for uddannelseshjælpsmodtagere er undersøgt i opdaterede evalueringer. Evalueringerne viser, at unge, der deltager i et brobygningsforløb, i højere grad gennemfører grund- og hovedforløb på en erhvervsuddannelse end sammenligningsgruppen.

En opdateret effektevaluering af videnspiloten ”Brobygning til uddannelse” (2018) bekræfter resultaterne fra tidligere effektevalueringer. Den nye evaluering er gennemført, knap fire år efter at den unge har deltaget i et brobygningsforløb. Projektet blev igangsat i 2013 i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet. De første deltagere påbegyndte forløbet i marts 2013, og de sidste startede i slutningen af 2014.

Resultaterne vidner om, at brobygningsforløb har positive effekter på opnået erhvervskompetencegivende uddannelse, når man analyserer det over længere tid. Særligt for fuldførte hovedforløb er effekten værd at bemærke, idet der nu ses signifikant positive effekter, der ikke blev fundet i tidligere analyser. Det forventes, at den estimerede effekt af brobygningsforløb på fuldførte hovedforløb vil udvikles yderligere i positiv retning de kommende år. Læs den opdaterede effektevaluering her:

Opdaterede effekter af Brobygning til uddannelse, 2018 (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af puljen ”Udbredelse til brobygning” og projektet ”Læsestøtteprojektet” viser ligeledes positive erfaringer med brobygningsindsatsen. Læs evalueringerne her:

Puljen til Udbredelse af brobygning – evaluering, 2018 (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af Læsestøtteprojektet, 2018 (pdf) (nyt vindue)

Hvad er et brobygningsforløb?

Et brobygningsforløb er en uddannelsesrettet indsats, der har til formål at hjælpe unge i gang med en erhvervsuddannelse. Indsatsen varer typisk i tre måneder og skal understøtte, at flere af de unge, der starter på en uddannelse, også gennemfører uddannelsen. Forløbet består af en række kerneelementer:

  • Brobygningsforløbet er forankret på en erhvervsskole
  • Unge får opkvalificering i dansk og matematik
  • Unge deltager i snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder
  • Unge får tilknyttet en uddannelsesmentor, der også følger den unge efter uddannelsesstart (som fastholdelsesmentor).

Målgruppen for brobygningsforløb er uddannelses- og aktivitetsparate unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der modtager uddannelseshjælp.