Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ekstra midler til den regionale uddannelsespulje

14-08-2020

Kommunerne kan nu få del i ekstra midler afsat til den regionale uddannelsespulje. De kan søge frem til den 28. august 2020, kl. 12.00.

Kommunerne kan søge om ekstra tilskud fra den regionale uddannelsespulje, der skal styrke lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem korte, erhvervsrettede kurser. Samtidig er puljens målgruppe og brugen af positivlisterne udvidet fra 1. august 2020.

Der er afsat 45,5 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje. De ekstra midler er fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle.

Kommuner, som ønsker at modtage de ekstra midler fra puljen, skal senest den 28. august 2020 kl. 12.00 angive interesse via STAR's Tilskudsportal på den eksisterende sag for den regionale uddannelsespulje 2020. Der kan angives interesse i det fulde beløb eller en del af beløbet.

Læs mere om puljen her:

Opslag: Pulje om ekstra midler til den regionale uddannelsespulje