Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Få inspiration til jobrettet voksen- og efteruddannelse med Job-VEU modellen

31-08-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lanceret Vejviser til Job-VEU modellen og en casebank, der skal inspirere til opkvalificeringsforløb for ledige og beskæftigede.

En ny vejviser og en casebank skal bidrage til at udbrede Job-VEU modellen og understøtte en struktureret indsats for opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Job-VEU modellen er baseret på et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med Job-VEU modellen er dels at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft gennem opkvalificering, dels at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet, især på de områder, hvor udbud og efterspørgsel ikke mødes. Modellen skal blandt andet bane vejen for, at ufaglærte uddannes til faglærte igennem meritgivende forløb.

Modellen bygger på de gode erfaringer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gjort sig med koordinering af partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb.

Rekruttering gennem partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb

Vejviseren til Job-VEU modellen er udarbejdet som led i de Regionale Arbejdsmarkedsråds VEU-indsats. Vejviseren kan både bruges som en trinvis guide og som inspiration til enkelte delelementer. Vejviseren beskriver, hvordan et bredt samarbejde om målrettet opkvalificering kan sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til brancher med mangel på arbejdskraft og dermed gavne ledige, beskæftigede og virksomheder.

Få inspiration i Job-VEU casebanken

Opkvalificeringsforløb, der følger Job-VEU modellen, er allerede anvendt i en lang række brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft, og med gode resultater til følge. For at udbrede erfaringer med opkvalificering, særligt af ufaglærte, er der samlet en række konkrete beskrivelser på regionale projekter i Job-VEU casebanken. De konkrete projekter er fundet i hotel- og restaurationsbranchen, bygge- og anlægsbranchen, social- og sundhedsområdet mfl.

Dyk ned i de forskellige cases, der med korte beskrivelser kan inspirere til nye forløb og regionale samarbejder om opkvalificering. Casebanken vil løbende blive opdateret med nye cases.

Har du en idé til et opkvalificeringsforløb?

Står du selv og mangler arbejdskraft? Eller har du en idé til nyt opkvalificeringsforløb, som kan hjælpe jer til at ansætte flere i din virksomhed/branche? Så kan du ringe til vores hotline på tlf. 72 200 350 og få hjælp til rekruttering og opkvalificering af ledige og beskæftigede.

Få inspiration til opkvalificeringsforløb i Job-VEU Casebank og med Vejviser til Job-VEU modellen og i Job-VEU Casebanken