Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om forlængelse af perioden med sygedagpenge til lønmodtagere i øget risiko ved smitte med covid-19

31-08-2020

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om at forlænge perioden med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, eller som er pårørende til – og deler husstand med – en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Arbejdsgiveren vil kunne få refusion.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremsat et lovforslag, der skal sikre, at lønmodtagere kan få sygedagpenge til og med den 31. december 2020, hvis de er enten:

  • i øget risiko ved smitte med covid-19, eller
  • pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

Med lovforslaget vil en arbejdsgiver, der udbetaler løn under fraværet, kunne få refusion.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiveren skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.

Lovforslaget er fremsat mandag d. 31. august 2020 og det foreslås, at lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt og får virkning fra 1. september 2020.

L 211 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)