Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny vejledning om uddannelsesløft og opkvalificering til ledige

21-08-2020

En ny startvejledning skal understøtte jobcentres og a-kassers arbejde med nye opkvalificeringsmuligheder for ledige.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en startvejledning til de nye opkvalificeringsmuligheder for ledige, som følger af sommerens politiske aftaler om styrkede muligheder for opkvalificering. Startvejledningen skal understøtte medarbejdere i jobcentre og a-kasser i deres arbejde med at implementere den nye lovgivning.

Startvejledningen indeholder fx en beskrivelse af uddannelsesløftet og den nye ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 pct. dagpenge. Startvejledningen kan findes på retsinformation:

Vejledning om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering - VEJ nr. 9561 af 14/08/2020 (nyt vindue)