Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Coronakrisen påvirker virksomhedernes rekrutteringsudfordringer

09-09-2020

En undersøgelse for juni 2020 beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark før og under coronakrisen.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation før og efter coronakrisen, der brød ud i marts 2020.

Corona krisens påvirkning af det danske arbejdsmarked udfordrer metoden bag rekrutteringssurveyen, der bygger på jobopslag over seks måneder og disses efterfølgende udfald.

Til denne rapport for juni 2020 har det derfor kun været muligt at afrapportere på overordnede landstal, og ikke på regionale opgørelser.

Undersøgelsens resultater:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i juni opgjort til 48.180. I rekrutteringssurveyen for marts 2020 var antallet af forgæves rekrutteringer opgjort til 65.250 (målt over det seneste halvår).
  • Før nedlukningen af DK var 19,4 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg forgæves (den forgæves rekrutteringsrate), og efter nedlukningen var 16,4 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg forgæves.
  • I opgørelsen for marts 2020 var 20 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg forgæves.
  • Før nedlukningen endte 46 pct. af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg med, at stillingen ikke blev besat. I de øvrige 54 pct. af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg blev stillingen besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.
  • Efter nedlukningen endte 39 pct. af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg med, at stillingen ikke blev besat. I de øvrige 61 pct. af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg blev stillingen besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, juni 2020 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys