Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune

08-09-2020

Sundhedsmyndighederne har mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af COVID-19 smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune.

På baggrund af en ny samlet vurdering af COVID-19 smittesituationen har sundhedsmyndighederne iværksat en række ekstraordinære midlertidige tiltag i 18 kommuner i Københavnsområdet samt i Odense Kommune frem til foreløbigt den 22. september 2020. Af sundhedsmyndighedernes anbefalinger fremgår bl.a. en opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlige og private arbejdspladser.

Anbefalinger på Sundhedsministeriets hjemmeside (pdf) (nyt vindue)

STAR opfordrer jobcentre og a-kasser i de berørte kommuner til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på de fleksible muligheder for at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats med fokus på digital frem for fysisk kontakt, som fremgår af de midlertidige regler i bekendtgørelse nr. 687 af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 .

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Der henvises i øvrigt til STAR’s hjemmeside.

COVID-19 smittes betydning for beskæftigelsesindsatsen på star.dk (nyt vindue)