Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mulighed for digitale samtaler mv. bliver forlænget

16-09-2020

I lyset af coronasituationen kan jobcentre og a-kasser holde samtaler med ledige telefonisk og digitalt, og de kan holde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet mv. Muligheden forlænges nu til og med den 31. december 2020.

Bekendtgørelsen om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver blandt andet jobcentre og a-kasser mulighed for at afholde samtaler med borgerne telefonisk og digitalt. Denne mulighed udløber den 1. oktober 2020.
Nu forlænges muligheden til og med den 31. december 2020 som en følge af den fortsatte smittespredning i samfundet og behovet for fortsat at sikre fleksible rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Samtidig forlænges muligheden for at holde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet mv.

Desuden forlænges muligheden for at tilføje nye online-kurser til de positivlister, som ledige kan vælge kurser fra, når de skal opkvalificere sig. Normalt offentliggøres listerne kun 1. april og 1. oktober, men frem til nytår kan der altså løbende komme nye kurser til, som kan tages online.

Bekendtgørelse om genåbning og delvis suspension som følge af Covid-19 samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje er sendt i høring i dag.