Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lov om ny midlertidig arbejdsfordelings-ordning på det private arbejdsmarked

14-09-2020

For at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked efter udløbet af løn-kompensationsordningen, igangsættes ny midlertidig og supplerende ordning om arbejdsfordeling i en begrænset periode.

Som følge af covid-19, og konsekvenserne heraf for det danske arbejdsmarked, har Regeringen og arbejdsmarkedets parter den 31. august 2020 indgået aftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning.

Aftale om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning (nyt vindue) (pdf)

Ordningen er et supplement til den eksisterende arbejdsfordelingsordning, og gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område. Iværksættelse af arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning skal være sagligt begrundet, i lighed med hvad der gælder for den eksisterende ordning.

Den nye ordning gælder fra 14. september 2020 og indtil 31. december 2020 med mulighed for, at igangsatte arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021, dog med en maksimal varighed på fire måneder.

Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsfordelingen til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende senest samme dag, som arbejdsfordelingen træder i kraft. De eksisterende blanketter AB 292 (revideret udgave) og AB 293 skal forstsat benyttes til at anmelde arbejdsfordeling til jobcentret.

Blanketter på jobnet (nyt vindue)

Ordningen sikrer bl.a. følgende:

  • Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. 143,5 kr. i timen, imens de er på dagpenge i ordningen. Det svarer til 23.000 kr. for en fuldtidsledig. Der indføres et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen.
  • De nuværende faste skabeloner erstattes af krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling gennemsnitlig skal være nedsat mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid.
  • Midlertidig suspension af forbrug af dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og den eksisterende ordning.
  • Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.
  • Bedre mulighed for uddannelse i både den nye og den eksisterende ordning. Det sker ved, at personer omfattet at en arbejdsfordeling i samarbejde med virksomheden kan iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.
  • Midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger. Det betyder at medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.
  • De lempede krav til jobsøgning, der gælder under arbejdsfordeling i de første seks uger, udvides til at gælde for hele perioden for arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil samle de oftest stillede spørgsmål om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og løbende besvare dem under vores spørgsmål-svar på hjemmesiden.

Love og bekendtgørelser træder i kraft den 14. september 2020, og er offentliggjort på Retsinformation.

Lov nr. 1336 af 11. september 2020 om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndtering af covid-19 (L212) (nyt vindue)Lov nr. 1337 af 11. september 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (L213) (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1340 af 11. september 2020 om adgang til iværksættelse af ny midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1346 af 11. september 2020 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1347 af 11. september 2020 0om ændring af bekendtgørelse om rådighed (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1345 af 11. september 2020 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1343 af 11. september 2020 om ændring af bekendtgørelse om standardvedtægten for anerkendte a-kasser (nyt vindue)