Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oplev webinar om fokusrevisioner af ressourceforløb og jobafklaringsforløb

03-09-2020

På et webinar blev der set på, om borgere i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb får den indsats, de har krav på.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået Deloitte til at gennemføre to fokusrevisioner af hhv. jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Fokusrevisionerne blev offentliggjort i foråret 2020 og har til formål at efterprøve, om kommunernes forvaltning af de to ordninger stemmer overens med lovgivningen og intentionerne bag. Resultaterne af fokusrevisionerne var emne for et webinar for landets kommuner den 25. august 2020.

Webinaret blev gennemført af Deloitte i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og webinaret var koncentreret om fem spørgsmål:

  • Får borgerne den indsats, de har krav på eller stilles i udsigt?
  • Er indsatsen tværfaglig og koordineret?
  • Inddrages borgerne, og foretager kommunen løbende opfølgning?
  • Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?
  • Foretager kommunen et relevant ledelsestilsyn?

Webinaret blev optaget på video – se eller gense det her:

Video fra webinar: Fokusrevision af Jobafklaring og Ressourceforløb (nyt vindue)Slides fra webinar: Fokusrevision af Jobafklaring og Ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Den afsluttende rapport om fokusrevision af jobafklaringsforløb (pdf) (nyt vindue)

Den afsluttende rapport om fokusrevision af ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)